POSTUPAK PRIJAVE SMRTNOG SLUČAJA RAZLIKUJE SE OVISNO O TOME JE LI OSOBA PREMINULA U STANU ILI BOLNICI

Prijava smrtnog slučaja matičnom uredu razlikuje se ovisno o tome je li osoba umrla u stanu ili zdravstvenoj ustanovi. Umrla, odnosno mrtvorođena osoba ne smije se pokopati ili kremirati dok se nad njom ne obavi pregled.

 

SMRTNI SLUČAJ U STANU ILI KUĆI

Kada se dogodi smrtni slučaj u stanu ili kući potrebno ga je prijaviti u što kraćem roku i bez odgađanja. Smrt su dužne prijaviti osobe koje su živjele u zajednici s umrlom osobom, srodnici ili susjedi, a ako takvih nema svaka osoba koja za nju sazna.
Postupak je sljedeći:

 1. nazvati službu Hitne pomoći (194) ili policiju (192)
 2. službene osobe pozvat će mrtvozornika
 3. mrtvozorniku je potrebno osigurati pristup preminuloj osobi, pripremiti liječničku dokumentaciju ako je preminula osoba bolovala, kao i sve matične podatke o umrloj osobi, kako bi izdao potvrdu za ukop i prijevoz
 4. nakon popunjavanja prijave o smrti, mrtvozornik izdaje dozvolu za pokop umrloga
 5. obratiti se ovlaštenom pogrebnom poduzeću, pogrebnom prijevozniku ili posmrtnoj pripomoći (ako pokojnik ima ugovorenu posmrtnu pripomoć, ponijeti osobnu iskaznicu pokojnika)
 6. sve dokumente koji se odnose na prijavu smrtnog slučaja, a koje je izdao mrtvozornik odnijeti u matični ured radi prijave i upisa pokojnika u matičnu knjigu umrlih.

Činjenica smrti prijavljuje se u roku od tri dana matičaru na čijem je području smrt nastupila ili gdje je umrli nađen. Popis matičnih ureda potražite na stranicama Ministarstva uprave. Matični uredi

 

SMRTNI SLUČAJ U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

Ako smrt nastupi u zdravstvenoj ustanovi na teritoriju Hrvatske potrebno je:

 1. javiti se na odjel na koji je osoba bila primljena
 2. dati sve osobne podatke o umrloj osobi kako bi se mogla izvršiti prijava matičnom uredu
 3. na bolničkom odjelu (patologiji, a ne na odjelu gdje je osoba ležala) ostaviti odjeću u kojoj će pokojnik biti pokopan
 4. ugovoriti pojedinosti prijevoza, opreme i ukopa s ovlaštenim pogrebnim poduzećem ili prijevoznikom ili posmrtnom pripomoći ili se obratiti ovlaštenom pogrebnom poduzeću, pogrebnom prijevozniku ili posmrtnoj pripomoći.

Ako se tijelo preminule osobe ne preuzme u roku od 24 sata, zdravstvena ustanova zaračunat će posebnu naknadu za svaki idući dan od propisanog roka. Osobe koje umru u zdravstvenoj ustanovi moraju se obducirati radi utvrđivanja uzroka smrti. Na zahtjev uže obitelji i u sporazumu s ravnateljem zdravstvene ustanove i patologom može se odlučiti da se obdukcija ne provodi.

 

OBVEZNA OBDUKCIJA

Obdukcija se mora provesti u sljedećim slučajevima:

 • ako se radi o neprirodnoj smrti ili smrti nepoznatog uzroka
 • ako smrt nastupi tijekom dijagnostičkog ili terapijskog zahvata
 • ako smrt nastupi u roku od 24 sata od prijema osobe u zdravstvenu ustanovu
 • ako je osoba sudjelovala u kliničkom ispitivanju lijeka ili medicinskog proizvoda, odnosno drugom znanstvenom ispitivanju u zdravstvenoj ustanovi
 • u slučaju smrti osobe čiji se dijelovi tijela mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja sukladno posebnom zakonu.

 

IZNENADNA/NASILNA SMRT

Ako mrtvozornik ocijeni da je do smrti došlo pod sumnjivim okolnostima, odnosno da je riječ o nasilnoj smrti u svezi s kaznenim djelom, dužan je obavijestiti policiju.
Kada se radi o nagloj smrti, a uzrok joj je nepoznat, odnosno nejasan, mrtvozornik je obvezan zatražiti provedbu obdukcije te će pokojnik biti prevezen na Zavod za sudsku medicinu, a obitelj će od bolnice ili mrtvozornika dobiti potvrdu o smrti. Doktor medicine koji je obavio obdukciju obvezan je o njezinim rezultatima obavijestiti tijelo državne uprave, odnosno zdravstvenu ustanovu određenu za nadzor nad radom mrtvozornika uz dostavu pisanog nalaza o obdukciji.

 

SPROVOD ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE

Zakonom o socijalnoj skrbi socijalno ugroženim osobama omogućeno je podmirenje osnovnih troškova sprovoda. Troškovi uključuju cijenu lijesa, pogrebnog znaka i ukop u zemljani grob koji je smješten na posebnim parcelama gradskih groblja.

 

Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

 


 

Smrtni slučaj u inozemstvu

Ako želite prenijeti tijelo umrle osobe iz inozemstva u Hrvatsku, podnosite zahtjev u hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu.
U slučaju smrti u inozemstvu, osoba koja radi pokopa želi prenijeti tijelo umrle osobe (ili njegove ekshumirane ostatke) iz strane zemlje gdje se ono nalazi u Hrvatsku, podnosi zahtjev za odobrenje tog postupka u hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu u inozemstvu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Osim obrasca sprovodnice koji će rodbina preminulog ili pogrebno poduzeće koje organizira prijevoz dobiti i ispuniti u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu, uz zahtjev je potrebno priložiti i:

 • izvadak iz matice umrlih na međunarodnom obrascu (prema pravilima Bečke konvencije)
 • liječničku potvrdu o smrti s naznakom uzroka smrti (da se ne radi o zaraznoj bolesti)
 • dokaz o državljanstvu preminule osobe
 • putovnicu preminule osobe, koju službenik u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu mora poništiti (ako je hrvatski državljanin posjedovao putovnicu)
 • odobrenje (potvrdu) za prijenos umrle osobe države iz koje se umrla osoba prenosi
 • podatke o prijevozniku (pogrebno poduzeće): osobni podaci vozača, broj putovnice, registarske oznake vozila; ako će u vozilu koje će prevoziti tijelo preminule osobe biti i netko od rodbine preminuloga, potrebni su i njegovi podaci; ako će tijelo biti otpremljeno zrakoplovom, potrebni su podaci o broju leta, zračnoj kompaniji i zračnoj luci slijetanja zrakoplova, odnosno prijevoznom sredstvu na koji će prijevoz tijela preminule osobe biti nastavljen i podatke o graničnim prijelazima te tko će tijelo preuzeti.

Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice, ali je potrebna potvrda krematorija koja se dostavlja na uvid policijskim službenicima pri ulasku u Hrvatsku.
Da bi diplomatske misije ili konzularni uredi Hrvatske mogle provesti promjenu statusa osobe, odnosno evidentirati status “osoba umrla” u evidencijama prijavljenog prebivališta i boravišta građana, za čije je vođenje nadležno Ministarstvo unutarnjih poslova, potrebno je dostaviti inozemni smrtni list (pravovaljano ovjeren) u svim slučajevima kad diplomatske misije ili konzularni uredi izdaju sprovodnice za prijenos posmrtnih ostataka hrvatskih državljana.
Ako je riječ o stranom državljaninu za kojeg se traži ukop u Hrvatskoj potrebno je priložiti i potvrdu (pisani dokaz) groblja (ili župe) u kojem je naznačeno mjesto pokopa/ukopa.
Za provoz (tranzit) umrle osobe preko područja Hrvatske nije potrebna sprovodnica Republike Hrvatske.

 

TROŠKOVI IZDAVANJA SPROVODNICE

Za izdavanje sprovodnice naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 39 eura ili 53 američka dolara.

 

POKOP HRVATSKOG DRŽAVLJANINA U INOZEMSTVU

Inozemni smrtni list treba dostaviti i u slučajevima kada se dođe do saznanja o činjenici smrti hrvatskog državljanina čiji se posmrtni ostaci ne prenose u Hrvatsku, nego se ukop obavlja u inozemstvu i to bez obzira na činjenicu da li je umrla osoba imala prijavljeno prebivalište i da li je rođena u Hrvatskoj ili inozemstvu. U navedenim slučajevima pravno relevantna činjenica je da je riječ o utvrđenoj smrti hrvatskog državljanina, koja se mora evidentirati u službenim evidencijama Republike Hrvatske.

 

Izvor: Središnji državni portal